• Nille Bech

// Butterflies & Pussytales // 2017

Opdateret: feb. 12

”Enhver fremtoning på jord er en lignelse, og enhver lignelse er en åben port, hvorigennem sjælen, når den er parat, formår at gå ind i den indre verden, hvor du og jeg, dag og nat, alle er et. Ethvert menneske kommer til denne åbne port på et eller andet tidspunkt i sit liv, men kun få går gennem porten og opgiver de smukke illusioner til gengæld for den virkelighed, vi aner i det indre.”

Herman Hesse
Værket rummer ialt 50 sommerfugle værker skabt af kønslæbefotos fra 50 kvinder fra 6 forskellige lande samt en bog med samtlige værker og monologer af forfatter Lise Egeberg.

Monologerne er lavet som poetiske tekster baseret på interviews af de deltagende kvinder.I Butterflies & Pussytales står vi ansigt til ansigt med kønnets læber manifesteret i en mangfoldighed af smukke, skrøbelige sommerfuglevinger og historier, der tager bladet fra munden og skammen fra læberne.


Billeder og tekst er poetiske gengivelser baseret på fakta og den kendsgerning, at der i forløbet forløstes historier, der, på trods af tidsspænd, var og er en gyldig og relevant del af den enkelte kvindes nu.


Med det bevidste poetiske valg har vi søgt at etablere både et domsfrit rum, og et rum for en tidsløs almengyldighed. En ramme, hvor fortid, fremtid og nu bliver ligeværdige, og hvor det at tvivle på egne overbevisninger og (selv)fortællinger bliver udgangspunktet for nye spørgsmål.

Vi har gjort det usynlige synligt, sat ord på det usagte og derved sat lys på det, der enten kan nære eller fortære de overbevisninger, vi handler ud fra.
50 kvinder fra Danmark, Sverige, Tyskland, Polen, Spanien og USA har løftet dynen og kigget på deres køn og ladet først mig og siden dig kigge med. De har med følsomhed, engagement og et snert af nervøsitet kastet sig ind kvindefrigørelsen og løftet sløret for både det fysisk kødelige aspekt og de mange-facetterede fortællinger, skødets skatkammer rummer.


Det er indlysende, at uden disse kvinders tillid, oprigtighed og mod, ville dette projekt aldrig kunne folde sine vinger ud og berige verden med den mangfoldige skønhed et kvindeunderliv rummer.

Integritet og ærlige korrespondancer har været en både naturlig og afgørende faktor for projektet.
At behandle sig selv og andre med respekt, lydhørhed og mod til at stå ved det, lyder måske som en let opgave. Men det er følsomt stof, vi har at gøre med i dette projekt.

Bevidste og ubevidste, usagte og fortrængte impulser, følelser, historier, overbevisninger og længsler er blevet synlige. Og det kræver sin kvinde at påtage sig det fulde ansvar for det, der måtte dukke frem i blotlæggelsen af relationen til sig selv og kvindelighed generelt. Det kræver styrke og sårbarhed at tillade sig selv at favne den frygt, sorg eller eufori, der er forbundet med skødet uden at søge tilflugt i det velkendte drama mellem offer, krænker og bøddel. Det kræver mod at lade den bittersøde selvlede vige for selvledelse i processen med at skabe en ny præmis baseret på frihed fremfor kamp.

At have fuldført denne personlige og fælles metamorfose har givet mig en fastforankret og vedholdende tro på, at nænsomme florlette skridt kan transformere forhudindtagede dogmer og forventninger på så dybt et niveau, at følelsen af frihed ikke kun er en smuk illusion, men en virkelig mulighed i det indre.

Med tro, håb og kærlighed til mangfoldigheden

Nille Bech

Nille Bech danish artist                                               want to connect follow me on

  • Facebook Clean
  • NilleBech